Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR) – program prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României pentru dezvoltarea economico – socială a spaţiului rural din România.

Investitorii au noi oportunităţi financiare pentru proiecte de investiţii  în dezvoltarea agriculturii şi a zonei rurale.

Fermierii, societăţile private şi autorităţile publice locale au la dispoziţie aproximativ 8 miliarde de euro, fonduri europene nerambursabile pentru investiţii la standarde europene, eficiente şi rentabile.

 

PRINCIPALELE PRIORITĂȚI DE DEZVOLTARE RURALĂ PENTRU PERIOADA DE PROGRAMARE 2014‐2020

Modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin consolidarea acestora, deschiderea către piață și procesare a produselor agricole;

Încurajarea întineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri;

Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca precondiție pentru atragerea investițiilor în zonele rurale şi crearea de noi locuri de muncă și implicit la dezvoltarea spațiului rural.

Încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării și dezvoltării IMM-urilor în sectoarele nonagricole din mediul rural;

Promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul unui subprogram dedicate;

Încurajarea dezvoltării locale plasate în responsabilitatea comunității prin intermediul abordării LEADER. Competența transversală a LEADER îmbunătățește competitivitatea, calitatea vieții și diversificarea economiei rurale, precum și combaterea sărăciei și excluderii sociale.

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale ( AFIR) este instituţia care asigură implementarea tehnică şi financiară a PNDR 2014 – 2020.

 

Măsurile din PNDR 2014 – 2020 prin care AFIR acordă finanțare nerambursabilă:

Măsura 4 – Investiţii în active fizice

SubMăsura 4.1 – Investiții in exploataţii agricole

SubMăsura 4.1a – Investiţii în exploataţiile pomicole

SubMăsura 4.2 – Investiţii pentru procesarea/ marketingul produselor agricole

SubMăsura 4.2a – Investiţii în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol

SubMăsura 4.3 – Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice

Măsura 6 – Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor

SubMăsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

SubMăsura 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activităţi neagricole în zone rurale

SubMăsura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

SubMăsura 6.4 – Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole

Măsura 7 – Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale

SubMăsura 7.2 – Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

SubMăsura 7.6 – Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural

Măsura 8 – Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor

SubMăsura 8.1 – Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite

Măsura 9 – Sprijin pentru înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol

SubMăsura 9a –  Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul pomicol.